n بیمارستان شفا تبریز - tabriz shafa hospital | صفحه نخست WpF Medinova : Home
 

اورژانس بیمارستان شفا

اورژانس بیمارستان شفا بصورت 24 ساعته آماده ارائه خدمات به بیماران محترم می باشد

واحدهای بیمارستان

بیمارستان بصورت 24 ساعته دایر می باشد و در صورتی که با بخش خاصی میخواهید در ارتباط باشید تماس حاصل فرمایید

پذیرش آنلاین

شما همراهان گرامی میتوانید با استفاده از این بخش رزرو خود را انجام داده و در وقت مقرر به بیمارستان برای ارائه خدمات

خدمات بیمارستان شفا

چشم انداز بیمارستان شفا

توضیحات مختصر در مورد عنوان مطرح شده و در صورتیکه کلیک شد فایل یا مطلب مربوطه مورد مشاهده خواهد شد

نقاط قوت بیمارستان شفا

توضیحات مختصر در مورد عنوان مطرح شده و در صورتیکه کلیک شد فایل یا مطلب مربوطه مورد مشاهده خواهد شد

سیاستهای اصلی بیمارستان

توضیحات مختصر در مورد عنوان مطرح شده و در صورتیکه کلیک شد فایل یا مطلب مربوطه مورد مشاهده خواهد شد

عملهای بیمارستان شفا

توضیحات مختصر در مورد عنوان مطرح شده و در صورتیکه کلیک شد فایل یا مطلب مربوطه مورد مشاهده خواهد شد

نرخ خدمات در بیمارستان شفا

توضیحات مختصر در مورد عنوان مطرح شده و در صورتیکه کلیک شد فایل یا مطلب مربوطه مورد مشاهده خواهد شد

تعدادتخت بخشها

توضیحات مختصر در مورد عنوان مطرح شده و در صورتیکه کلیک شد فایل یا مطلب مربوطه مورد مشاهده خواهد شد

چرا بیمارستان شفا

img
img
img

اهداف کلان بیمارستان

توضیحات مختصر در مورد ارزش ها تا وقتی مراجعه کننده کلیک کرد به بخش مربوطه و توضیحات مربوطه هدایت شود

اهداف استراتژیک بیمارستان شفا

توضیحات مختصر در مورد ارزش ها تا وقتی مراجعه کننده کلیک کرد به بخش مربوطه و توضیحات مربوطه هدایت شود

ارزش های بیمارستان

توضیحات مختصر در مورد ارزش ها تا وقتی مراجعه کننده کلیک کرد به بخش مربوطه و توضیحات مربوطه هدایت شود

200
دکتر
300
تعداد اتاق
350
گواهینامه و افتخارات
450
تولد نوزاد

از زبان همراهان

  • img

    توضیحات در مورد از زبان همراهان

  • img

    2 توضیحات در مورد از زبان همراهان

  • img

    3 توضیحات در مورد از زبان همراهان

رخداد های اخیر

img

اتاق عمل

اتاق عمل بیمارستان شفا با استفاده از بهرین و به روزترین تجهیزات پزشکی روز دنیا ...

img

اورژانس

اورژانس بیمارستان شفا اورژانس بیمارستان شفا بصورت 24 ساعته آماده ارائه خدمات به بیماران محترم ...